Lesson #2 – To Be (Olmak) Fiili

Dersin Ana Başlıkları

  1. To Be Nedir?
  2. To Be Fiilinin Öznelere Göre Çekimi
  3. To Be Fiili Cümle Yapıları
  4. To Be Fiili Örnek Cümleleri

1 – To Be Nedir?

Türkçede,  ‘ben öğretmenim’ , ‘sen öğrencisin’, ‘o bir doktor’ şeklinde cümleler kurarız. İngilizcede ise bu tür cümleler kurmak için “be (olmak)” fiilinden yararlanırız.

2 – To Be Fiilinin Öznelere Göre Çekimi

Kullanılan özne zamirine göre, ‘To Be’ fiilinin ‘şimdiki zamanda çekimlenmiş hali aşağıdaki gibidir.

ÖZNE ZAMİRİ TO BE FİİLİ
I am
You are
He is
She is
It is
You are
We are
They are

3 – To Be Fiili Cümle Yapıları

  • Olumlu Yapı (Affirmative Form)
I am I’m a doctor. Ben bir doktorum.
You are You’re tall. Sen uzunsun.
He is He’s handsome. O yakışıklı.
She is She’s a housewife. O bir ev hanımı.
It is It’s a dog. O bir köpek.
We are We’re friends. Biz arkadaşız.
You are You’re soldiers. Siz askersiniz.
They are They’re happy. Onlar mutlu.
  • Olumsuz Yapı (Negative Form)
I am not a doctor. Ben bir doktor değilim.
You are not aren’t tall. Sen uzun değilsin.
He is not isn’t handsome. O yakışıklı değil.
She is not isn’t a housewife. O bir ev hanımı değil.
It is not isn’t a dog. O bir köpek değil.
We are not  aren’t friends. Biz arkadaş değiliz.
You are not  aren’t soldiers. Siz asker değilsiniz.
They are not  aren’t happy. Onlar mutlu değiller.
  • Soru Yapısı (Question Form)
Am I a doctor? Ben bir doktor muyum?.
Are you tall? Sen uzun muyum?.
Is he handsome? O yakışıklı mı?.
Is she a housewife? O bir ev hanımı mı?.
Is it a dog? O bir köpek mi?.
Are we friends? Biz arkadaş mıyız?.
Are you soldiers? Siz asker misiniz?.
Are they happy? Onlar mutlu mu?
  • Cevap Yapısı (Answer Form)
Yes, I am. No, I am not.
Yes, you are. No, you aren’t.
Yes, he is. No, he isn’t.
Yes, she is. No, she isn’t.
Yes, it is. No, it isn’t.
Yes, we are. No, we aren’t.
Yes, you are. No, you aren’t.
Yes, they are. No, they aren’t.

4 – To Be Fiili Örnek Cümleleri

I am hungry. Ben açım.
She is a doctor. O bir doktordur.
They are a student. Onlar öğrencilerdir.
Are you my friend? Sen benim arkadaşım mısın?
They are Turkish. Onlar Türktür.
This house is her. Bu ev onun.
He is 20 years old. O 20 yaşında.
We are clever girls. Biz zeki kızlarız.
You are young. Sen gençsin.
The students are tired. Öğrenciler yorgunlar.

 

Paylaşmak

1 Ping

  1. Pingback: English Academy - Tek Tırnak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.