Lesson #5 – Past Simle Tense

Simple Past Tense, Geçmiş Zaman konusunu anlatan tensdir. Bu tense şöyle açıklanabilir. Bir iş geçmişte belirli bir zamanda yapılmışsa, o cümle Simple Past Tense ile anlatılır. Bu belirli zaman çok eski bir tarih olabileceği gibi, bir kaç dakika öncesi de olabilir. Şimdi gelelim dersimizin ana başlıklarına. 

1 – Past Simple Tense (Di’li Geçmiş Zaman) ne zaman kullanılır?
 1. Geçmişte belirli bir noktada gerçekleşen bir olay hakkında konuştuğumuzda.
  • Yesterday I lost my book. (Dün kitabımı kaybettim.)
 2. Geçmişte gerçekleşen bir dizi ardışık eylemi açıklamak için.
  • I visited my parents and talked to Pat. (Ailemi ziyaret ettim ve Pat ile konuştum.)
 3. Belirli bir süre devam etmiş olan, ancak geçmiş zamanda başlayan ve biten bir olaydan bahsediyorsan. (İki yıl süreyle, bütün gün, yıl boyunca, vb).
  • The top teams practiced all year to prepare for the big event. (En üst sıradaki takımlar, büyük etkinliğe hazırlanmak için tüm yıl antrenman yaptı.)
 4. Geçmişte tekrar tekrar gerçekleşen normal bir eylemi açıklamak için.
  • I went to school in Brooklyn. (Liseyi Brooklyn’de okudum.)
 5. Past Simple genellikle aşağıdaki sözcük ve ifadelerle kullanılır:
  • Yesterday, Last week, Last month, Last year, Two years ago, In 1995
  • Bu sözcük ve ifadeler, geçmiş zamanda tamamlanan bir süreyi belirtir:
   • I lived in Spain last year. (Geçen sene İspanya’da yaşadım.)
2 – Regular and Irregular Verbs (Düzenli ve Düzensiz Fiiller) Nedir?

Düzenli fiillerin Past Simple yani geçmiş zamanda kullanımları aşağıdaki gibidir.

 1. ed veya d eki, geçmiş zamandaki düzenli fiillere eklenir. e ile biten fiiller için sadece d ekleriz:
  • live – lived.
  • I lived in Moscow. (Moskova’da oturdum.)
 2. Fiil farklı bir harfle bitiyorsa ed ekleriz:
  • watch-watched
  • I watched TV last night. (Dün gece TV izledim.)
 3. Fiil sessiz harf + y harfi ile bitiyorsa, ed ekini eklediğimizde y harfi i harfine dönüşür.
  • Study – Studied,
  • Apply – Applied.
 4. Fiil sesli harf + y harfi ile bitiyorsa y değişmez:
  • Play – Played.
   • İstisnalar:
    • pay – paid,
    • lay – laid,
    • say – said.
     • I tried to make a cake yesterday. (Dün pasta yapmayı denedim.)

Düzensiz fiillerin Past Simple yani geçmiş zamanda kullanımları aşağıdaki gibidir.

 1. Her birini ezberlenmesi gereken üç çekime sahip olduğundan, düzensiz fiiller biraz daha zordur. Past Simple için ikinci çekime gerek duyarız.
  • go – went – gone
  • see – saw – seen
  • Yesterday I went to the cinema. (Dün sinemaya gittim.)
   • be fiili iki geçmiş çekime sahiptir:
    • I, he, she, it => was
    • we, you, they => were
3 – Olumlu Halde Kullanımı
 1. Özne + V2 (fiilin ikinci hali) şeklinde kullanılır.
  1. I played with my dog. (Köpeğimle oynadım.)
  2. I saw a rabbit in the garden. (Bahçede bir tavşan gördüm.)
4 – Soru Halde Kullanımı
 1. Evet veya hayır ile yanıtlanabilen bir soru sormak için;
  • Did + Özne + V1+ diğer sözcükler.
  • Did you travel to Europe last summer? (Sen geçen yaz Avrupa’ya seyahat ettin mi?)
 2. Soru sözcüklerini (what, when, why, where, how) kullanarak soru sormak için;
  • Soru sözcüğü + Did + Özne + V1+ diğer sözcükler.
  • When did she find new friends? (Ne zaman yeni arkadaşlar buldu?)
 3. UYARI.
  • İlk iki maddede görüldüğü üzere cümlede did varsa V2 kullanılmaz. Zaten did kelimesi do kelimesinin 2.halidir. Bu sebeple V1 kullanılır.
  • Did she clean her room? (O odasını temizledi mi?)
  • Yukarıda da söylediğimiz üzere did zaten Past Simple kullanımını belirttiğinden, cleaned yerine clean kullanılmıştır.
5 – Olumsuz Halde Kullanımı
 1. Past Simple ile kurulan olumsuz cümlelerde fiilden önce did not (didn’t) gelir, yani;
  • Özne + did not (didn’t) + V1 + diğer sözcükler.
  • I didn’t like onions when I was a child. (Çocukken soğan sevmezdim.)
6 – To Be Kullanımı

to be fiili İngilizce’de büyük öneme sahiptir. Bu fiilin farklı geçmiş zaman çekimlerini ezberlemek gerekir.

 1. Olumlu ifadeler.
  • S + was / were + diğer sözcükler.
  • to be fiilinin çekimleri:
   • I / He / She / It => was
   • You / We / They => were
    • I was in the theatre last night. (Dün gece tiyatrodaydım.)
 2. Sorular
  • Evet / hayır sorularında was / were ilk sırada gelir.
   • Was / Were + S + diğer sözcükler.
   • Was I / he / she / it…?
   • Were you / we / they…?
    • Were you in the theatre last night? (Dün gece tiyatroda mıydın?)
  • Bir soru sözcüğü (what, when, why, where, who, what for, how) kullanarak soru sormak için, soru sözcüğünü en başa koymak gerekir.
   • Soru sözcüğü + Was / Were + S + diğer sözcükler.
   • Where were you last night? (Dün gece neredeydin?)
 3. Olumsuz cümleler
  • Olumsuz cümleler kurmak için Not, was / were öğelerinden sonra gelir.
   • S + wasn’t / weren’t + diğer sözcükler.
   • I / He / She / It was not (wasn’t)
   • You / We / They were not (weren’t)
    • She was not (wasn’t) late. (O geç kalmadı.)
7 – Used To Kullanımı

Türkçe’ye, ‘genellikle, eskiden olurdu, önceden’ gibi anlamlarda çevirilir. Eylemin veya durumun önceden bittiği bağlamdan açıkça görülebiliyorsa bu sözcükleri kullanman gerekmez. Used to geçmişteki alışkanlıklar hakkında konuşmak için kullanılır. Ayrıca, geçmiş zamanda olan ve şu ana kadar biten durumlar için de kullanılır.

 1. Olumlu ifadeler
  1. Özne + used to + V1 + diğer sözcükler.
   • He used to get up early. (O eskiden erken kalkardı.)
   • I uset to like sweets when I was a child. (Ben çocukken şeker severdim.)
   • I used to drive a lot but now I go by subway. (Eskiden çok araba kullanırdım, ama artık metroyla gidiyorum.)
   • I used to bake tasty cakes but now I don’t. (Eskiden lezzetli pastalar yapardım ama artık yapmıyorum.)
 2. Sorular
  • Evet veya hayır ile yanıtlanabilen bir soru sormak için;
   • Did + Özne + use to + V1+ diğer sözcükler.
   • Did you use to play basketball? (Sen eskiden basketbol oynar mıydın?)
  • Soru sözcüklerini (what, when, why, where, how) kullanarak soru sormak için;
   • Soru sözcüğü + Did + use to + Özne + V1+ diğer sözcükler.
   • Where did she use to work? (O eskiden nerede çalışırdı?)
  • UYARI.
   • İlk iki maddede görüldüğü üzere cümlede did varsa used to kullanılmaz. Zaten used kelimesi use kelimesinin 2.halidir. Bu sebeple V1 kullanılır. Yani use to kullanılır.
 3. Olumsuz İfadeler
  1. Özne + didn’t + use to + V1 + diğer sözcükler.
  2. I did not (didn’t) use to like computer games, but now I do. (Eskiden bilgisayar oyunlarını sevmezdim ama artık seviyorum.)
8 – Özet Tablo
Past Simple
Cümle Yapısı
+ S + V2
S + didn’t + V1
? Did + S + V1 ?
Örnek Cümle
+ 1- Two boys played with a ball.
2- I enrolled to the pilates course.
3- They bought 2 tickets for the U2 concert.
1- He didn’t win the Nobel.
2- I didn’t change my shoes.
3- You didn’t steal my wallet.
? 1- When did you buy that sweater?
2- How long did the train journey take?
3- Did you call me last night?
To Be
Cümle Yapısı
+ S + was/were
S + wasn’t/weren’t
? Was/Were + S
Used To
Cümle Yapısı
+ S + used to + V1
S + didn’t + use to + V1
? Did + S + use to + V1
Paylaşmak

1 Ping

 1. Pingback: English Academy - Tek Tırnak

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.