🇬🇧 Lesson #6 – Present Simle Tense

Simple Present Tense, Türkçe’deki geniş zamanın karşılığıdır ve çok yaygın olarak kullanılır. Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda geniş zaman (present tense) ile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz. 

Dersin Ana Başlıkları

 1. Ne Zaman Kullanılır?
 2. Olumlu Halde Kullanımı
 3. Soru Halde Kullanımı
 4. Olumsuz Halde Kullanımı
 5. To Be Kullanımı
 6. Özet Tablo

1 – Present Simple Tense (Geniş Zaman) ne zaman kullanılır?
 1. Her zaman veya her gün (hafta vs.) yaptığın işler, alışkanlık belirten eylemler hakkında konuştuğumuzda.
  • I brush my teeth twice a day. (Dişlerimi günde iki kez fırçalarım.)
 2. Doğal olaylar, reddedilemez gerçekler ve olgular hakkında konuştuğumuzda.
  • Water freezes at zero degrees. (Su sıfır derecede donar.)
  • My birthday is on the 10th of May. (Doğum günüm 10 Mayıs’tadır.)
 3. Belirli bir zamandan bahsetmeden genel olarak bir eylem hakkında konuştuğunda. Bu eylemin konuşma anına göre ne zaman gerçekleştirildiği önemli değildir.
  • I don’t eat biscuits. (Ben bisküvi yemem.)
  • I live in Russia. (Ben Rusya’da yaşıyorum.)
 4. Cümle şu gibi sözcükler içeriyorsa,
  • • Every day – her gün
   • Every week – her hafta
   • Every year – her yıl
   • Usually – genellikle
   • Always – her zaman
   • Often – sık sık
   • on Mondays – pazartesi günleri vs.
  • I often play basketball. (Ben sık sık basketbol oynarım.)
 5. Gelecekteki olaylar ve eylem bir programa göre, düzenli olarak gerçekleştiğinde.
  • The train arrives at 8 am. (Tren sabah 8’de varır) – (Trenin varış ve kalkış saatleri programa bağlıdır).
 6. Geniş zamanda birbiri ardına gerçekleşen birkaç olay ile ilgili olarak, genellikle talimat veya tariflerde.
  • First I go to the shop and then I cook dinner. (İlk önce alışverişe gider, sonra akşam yemeği pişiririm.)
  • Add the flour, sugar, and salt and mix thoroughly. (Unu, şekeri ve tuzu ekleyin ve iyice karıştırın.)
  • Cross the road and then turn right onto Baker Street. (Caddeyi geçin ve sonra Baker Street’e girmek için sağa dönün)
 7. Duygu, düşünce, durum veya gözlemlenemeyen eylemleri temsil eden yüklemlerle.
  • see, hear, know, understand, love, hate, like, prefer, remember, want, think, mean, believe, etc.
  • I believe in God. (Ben Tanrı’ya inanırım.)
  • Bu eylemi bir süreç olarak gözlemlemek mümkün değildir; bu nedenle örneğin “Ben sabah 9 – 10 arası Tanrı’ya inanırım” diyemeyiz.
2 – Olumlu Halde Kullanımı
 1.  Özne + V / Vs + diğer sözcükler  şeklinde kullanılır. Eğer cümledeki özne ‘I,you,we,they‘ ise fiil yalın halde kullanılır. Eğer özne ‘he,she,it‘ ise fiile ‘stakısı getirilir.
  • We study English. (Biz İngilizce çalışırız.)
  • My friends and I study English. (Arkadaşlarım ve ben İngilizce çalışırız.)
  • He travels every year. (O her yıl seyahat eder.)
  • John travels every year. (John her yıl seyahat eder.)
  • My girlfriend likes puppies. (Kız arkadaşım köpek yavrularını sever.)
  • Alex builds a house. (Alex bir ev inşa eder.)
  • My parrot talks a lot. (Papağanım çok konuşur.)
 2. Kuralın istisnaları;
  1. Eğer, yüklem s takısı alacaksa ve yüklem şunlarla bitiyorsa: -o, -ch, -sh, -x, -s, veya -z, kelimenin sonuna es eklenir.
   •  go – goes (gitmek), wash – washes (yıkamak), catch – catches (yakalamak), relax – relaxes (rahatlamak), pass – passes (geçmek).
   • John does an exercise. (John bir alıştırma yapar.)
  2. Eğer, yüklem s takısı alacaksa ve yüklem öncesinde bir sessiz harf gelen y harfiyle bitiyorsa y harfi i harfine dönüşür ve es eki eklenir:
   • try – tries (denemek), fly – flies (uçmak)
   • Time flies. (Zaman uçup gider.)
  3. Eğer, yüklem s takısı alacaksa ve yüklem öncesinde bir sesli harf gelen y harfiyle bitiyorsa sadece s takısı eklenir:
   • say – says (söylemek), buy – buys (satın almak), destroy – destroys (yıkmak), obey – obeys (itaat etmek)
   • She buys bread every day. (O her gün ekmek satın alır.)
3 – Soru Halde Kullanımı
 1. do veya does, Present Simple ile kurulan soru cümleleri için gereklidir:
  • does bunlarla kullanılır: he / she / it
  • do bunlarla kullanılır: I / you / we / they
 2. Evet veya hayır ile yanıtlanabilen bir soru sormak için;
  •  Do / Does + Özne + V1+ diğer sözcükler .
  • I have a ball. (Benim bir topum var.)
  • Do you have a ball? (Bir topun var mı?)
 3. Soru sözcüklerini (what, when, why, where, how) kullanarak soru sormak için;
  •  Soru sözcüğü + do / does + Özne + V1+ diğer sözcükler. 
  • She goes shopping. (O alışverişe gider.)
  • When does she go shopping? (O ne zaman alışverişe gider?)
 4. UYARI.
  • İlk iki maddede görüldüğü üzere cümlede do veya does varsa fiile s takısı eklenmez. Zaten does kelimesi do kelimesinin s takısı eklenmiş halidir.
  • Does she clean her room? (O odasını temizler mi?)
4 – Olumsuz Halde Kullanımı
 1. Olumsuz bir ifade oluşturmak için do not / does not kısaca don’t / doen’t kullanılır:
  • I / You / We / They = do not, don’t
  • He / She / It = does not, doesn’t
 2. Present Simple ile kurulan olumsuz cümlelerde fiilden önce do not (don’t) ya da does not (doesn’t) gelir, yani;
  •  Özne + don’t / doesn’t  + V1 + diğer sözcükler. 
  • I do not work on Sundays. (Pazar günleri çalışmam.)
  • Does she travel alone? Yes, she does. (O yalnız mı seyahat eder? Evet, o öyle yapar.)
5 – To Be Kullanımı

to be fiili İngilizce’de büyük öneme sahiptir. Bu fiilin farklı zaman çekimlerini ezberlemek gerekir.

 1. Olumlu ifadeler.
  •  S + am / is / are + diğer sözcükler. 
  • to be fiilinin çekimleri:
   • I => am
   • He / She / It => is
   • You / We / They => are
    • I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
    • She is a student. (O bir öğrenci.)
    • You are a student. (Sen bir öğrencisin.)
 2. Sorular
  • Evet / hayır sorularında am / is / are ilk sırada gelir.
   •  Am / Is / Are + S + diğer sözcükler. 
   • Am I … ?
   • Is he / she / it … ?
   • Are we / you / they … ?
   • Are you a student? (Öğrenci misin?)
  • Bir soru sözcüğü (what, when, why, where, who, what for, how) kullanarak soru sormak için, soru sözcüğünü en başa koymak gerekir.
   •  Soru sözcüğü + am / is / are + S + diğer sözcükler. 
   • Where is she from? (O nereli?)
 3. Olumsuz cümleler
  • Olumsuz cümleler kurmak için not, am / is / are öğelerinden sonra gelir:
   • I am not (I’m not)
   • He / She / It is not (he’s not / he isn’t)
   • We / You / They are not (we’re not / we aren’t)
   • I am not a student. (Öğrenci değilim.)
   • My cat and dog are best friends. (Kedim ve köpeğim birbirinin en iyi arkadaşıdır.)
6 – Özet Tablo
Present
Simple
Cümle Yapısı
+ S + V / Vs
S + Don’t / Doesn’t + V
?  Do / Does + S + V
Örnek Cümle
+ 1- I drink milk every morning.
2- Mary brushes her teeth twice a day.
3- They go to their country every summer.
1- You don’t drink milk at breakfast.
2- I don’t sell my house.
3- Zeynep doesn’t lie to her friends.
? 1- Does Linda have bicycle?
2- Do you surf the Internet every day?
3- Does he go to the theater?
To Be
Cümle Yapısı
+ S + am / is / are
S + am not / isn’t / aren’t
? Am / Is / Are + S …?
Paylaşmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.