Neden ve Niçin ?

Neden ve Niçin ?

İnsan dünyaya geldiğinden beri sürekli bir fiiliyat halindedir. Doğar ve ilk yaptığı eylem ağlamaktır. İlk ağlaması bebeğin sağ olduğunun emaresidir. Biraz büyür ve artık acıktığında, hastalandığında, altına yaptığında ağlar. Çocuk olduğunda ise artık oyun oynar, bisiklete biner. Ve çeşitli eylemlerle hayatını sürdürür.

Aslında bu eylemleri de belli bir amaç doğrultusunda yapar. Bu amaç o an o çocuk için haz duygusudur. Biraz daha büyür okula gider, ders çalışır. Burada da amaç belli bir başarı elde etmektir. Devam eder hayatına belki bir gün tıp kazanır. Bu sefer de doktor olmak için çabalar. Doktor olur, para kazanmak için çabalar. Evlenir, mutlu olmak için çabalar…

Aslında örnekte olduğu gibi bu çabalar bitmez.

Her neden ve niçin sorusunun muhakkak cevabı vardır. Ama asıl önemli olan neden ve niçin sorusunun beraberinde kullanıldığı kelimelerdir.

Aslında neden ve niçin soruları bize sebepleri verir. Ama kamil manada insan olabilmek için sebebe takılmadan ama sebeplere yapışarak sonuca varılmalıdır.

İnsan çalıştığı için mi para kazanır yoksa onu var eden ihsan ettiği için mi dersek, aslında cevap açıktır. Çalıştığı için onu var eden ona o parayı ihsan eder. Yani mesele çalışmakla olmaz ama çalışmadan da olmaz. Biraz karmaşık bir durum gibi gözükse de durum aslında sadedir.

Şöyle ki bir caddede iki dükkan olsun, bu dükkanlarda iki farklı esnaf olsun, bunlar aynı ürünü satsın, ürün fiyatları da aynı olsun, çalıştıkları saatte aynı olsun buna rağmen ay sonunda ikisinin de kazandığı para muhtemelen aynı değildir. Bu alınan maaşlar çalışmanın neticesi de olsa aslolan Hüda’nın ihsanıdır.

İnsan hayatını sorularla ya da sebeplerle boğmak yerine hayatına tek gaye belirler ve yaptığı da yapmadığı da o gaye için olsa, bütün aldığı başarılar da gaye olmak yerine asıl gayeye hizmetçi olsa, işte burada işler biraz ciddiyet kazanır. İnsan eğer gayesini doğru belirlerse elde ettiğinin esiri olmaktan kurtulur. Aksi taktirde elde ettiği her türlü mevcudat onu esir alır.

Mesela gayesi para olan bir şahıs parası kaybolacak diye korkar. Sürekli para biriktirir. Muazzam olan bir hayatı belki de sadece para uğruna heba eder. O kişi artık paranın esiridir. Ama gayesini doğru belirleyen bir insansa bütün esir aldıklarıyla beraber o gaye üzerine doğru koşar.

Sözün özü, işin hası gayeyi doğru belirlemekte.
Niçin yaşadığını bilmeyen hiç için ölür.

Rabbim bizi gayesi gerçek ve uğruna hem ölünesi hem de yaşanılası olanlardan eylesin.
İnsanın bütün neden ve niçinleri o gayeden başkasına çıkmazsa o zaman o gayeyi üzerine zırh diye giyinmiş olur ve gerçekten yaşamaya başlar.

Muhabbetle…

KAYNAK
https://medium.com/@aliblgn2558/neden-ve-ni%C3%A7in-2e804b45e934
Paylaşmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.